หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

3622
0
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

โรงเรียนต้นกล้าให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กๆ และเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐาน จึงไม่ใช่การเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน บ้านยังคงเป็นบ้าน แต่พื้นที่และของใช้ทั้งหลายในบ้านจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้โดยคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูจะร่วมมือช่วยกันสนับสนุนเด็กๆ สำหรับโรงเรียนใดต้องการแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบHome Based Learning สามารถศึกษาแนวทางจากโรงเรียนต้นกล้า และนำไปปรับใช้ได้เลยครับ

หลักการ HBL ของโรงเรียนต้นกล้า มีดังต่อไปนี้

1. ยืดหยุ่นตามบริบทครอบครัว

พวกเราเข้าใจดีถึงความหลากหลายของบริบทครอบครัว การออกแบบกิจกรรมจะเน้นให้ครอบครัวจัดตารางเวลาของตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกกิจกรรม แต่ขอให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่บ้านอย่างสม่ำเสมอก็เพียงพอ ขอให้ผู้ปกครองสื่อสารกับคุณครูหากเกิดข้อติดขัดใดๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ คุณครูจะคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นรายครอบครัว

2. ส่งเสริมสุขภาวะเด็กๆ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน ขอให้ยืดถือหลักว่าบ้านคือบ้าน เป็นพื้นที่สบายใจของเด็กๆ

ดังนั้นเด็กๆ ยังต้องได้พัก ได้เล่น ได้ผ่อนคลายบ้าง ทั้งหมดนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งสิ้น ใน 1 วัน เด็กๆ ควรมีการเล่นแบบอิสระที่ไม่ได้ใช้หน้าจอ และการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละครั้ง หากออกมาเล่นนอกตัวบ้านได้ จะเยี่ยมไม่น้อย ทั้งนี้ปริมาณมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับความชอบของเด็กๆ ขอให้ได้เล่นเป็นอันเพียงพอ

3. กิจกรรมที่โรงเรียนออกแบบเป็นไปตามพัฒนาการช่วงวัย

ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ เพื่อให้การเรียนรู้สนุกเสมอ สำหรับเด็กทุกคน จึงเน้นการจัดกิจกรรม และการเรียนรู้ด้านทักษะมากกว่าเนื้อหา

4. โรงเรียนต้นกล้ากำหนดการใช้หน้าจอรวมเวลาแล้วไม่เกิน 30 นาที/วัน

สำหรับเด็กเล็ก และไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน สำหรับเด็กโต เพื่อว่าเด็กๆ จะได้ใช้เวลาเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้พร้อมกับผู้ปกครอง พักผ่อน และทำกิจกรรมอื่นๆ

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลเอกสารโดย โรงเรียนต้นกล้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่