ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษารวมกิจกรรมการจัดการขยะในเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้แล้วที่นี่ อ่านและดาวน์โหลดเลย.

หลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามจัดการปัญหา “ขยะ” เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการสร้างมลภาวะ หลายประเทศออกมาประกาศใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ณ จุดกําเนิด เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวิถีปลอดขยะ (Zero Waste Society)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานสร้างวินัย ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs (Reduce : การลดปริมาณขยะ Reuse : การใช้ซ้ํา และ Recucle : การนํากลับมาใช้ใหม่) และดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาในคู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษาเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล กิจกรรมในเครือข่ายของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทํากิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง พร้อมตัวอย่าง กิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่สนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
บทความถัดไปกยศ.เตรียมพร้อมให้กู้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่