ดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อน การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ.
ดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อน การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ.

ดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อน การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กําหนดนโยบายสําคัญ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ โดยใน ปีงบประมาณ 2565 ได้ดําเนินงาน “ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยกําหนด นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อให้การดําเนินงาน จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็น รูปธรรมชัดเจน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและสถานศึกษา สามารถดําเนินงาน ได้เป็นแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อน การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ.
ดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

คู่มือการดําเนินงานขับเคลื่อน สู่ความสําเร็จ ในการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การดําเนินงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา รวมทั้งการนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บทความถัดไปลิงก์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 7 Space Technology โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่