ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเลย E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมินภายนอก สมศ. ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก

ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 5

การศึกษาปฐมวัย

ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 6

ดาวน์โหลด : https://www.onesqa.or.th/onesqa-web-html/filpbook-01.html

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 7

ดาวน์โหลด : https://www.onesqa.or.th/onesqa-web-html/filpbook-49.php

ด้านการอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 8

ดาวน์โหลด : https://www.onesqa.or.th/onesqa-web-html/filpbook-02.html

ที่มา : สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่