ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่ง สามารถเผชิญกับความท้าทาย ของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัว ให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้ง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019
ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019

ดาวน์โหลด หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019 

ขอบคุณที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่