หน้าแรก ดาวน์โหลด แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ข้อสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ข้อสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ข้อสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561

17402
0
แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียน ป.1
แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ข้อสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561
  • Test-Blueprint
  • แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-นักเรียน
  • แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-นักเรียน
  • แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ
  • แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-กรรมการ

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณเฟชบุ้คแฟนเพจ : สทศ.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here