ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการบริหารการศึกษาด้วยวิชาชีพครูสมัยใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการบริหารการศึกษาด้วยวิชาชีพครูสมัยใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการบริหารการศึกษาด้วยวิชาชีพครูสมัยใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการบริหารการศึกษาด้วยวิชาชีพครูสมัยใหม่
โดยวิทยากร
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.)

ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16:00 น.
ลงทะเบียนเวลา 12.00น. เป็นต้นไป

ฟรีเกียรติบัตร

ช่องทางการร่วมกิจกรรม

ห้องประชุม ZOOM ออนไลน์
https://zoom.us/my/mcuzoom27
meeting ID: 584 393 5259
passcode: 450981

รับชม Live ; พุทธบริหารการศึกษา มจร

ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการบริหารการศึกษาด้วยวิชาชีพครูสมัยใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2

ลิงค์ลงทะเบียน

ที่มา ; Facebook พุทธบริหารการศึกษา มจร

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทความถัดไปลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ วPA ในตำแหน่งครูและผู้บริหาร วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 12.00-17:00 น. ผ่าน ZOOM ลงทะเบียนฟรี มีเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่