แจกไฟล์ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดยห้องสื่อครูต้นคอม5
แจกไฟล์ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดยห้องสื่อครูต้นคอม5

แจกไฟล์ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดยห้องสื่อครูต้นคอม5

มาแล้ว ตัวอย่างไฟล์ ขออนุญาตพานักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดย เพจ ห้องสื่อครูต้นคอม5 สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนของเด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัตีให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ นั้น

ในการนี้ นักเรียนในปกครองของท่าน ได้เป็นตัวแทนระดับ .(โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา/ภาค/ระดับชาติ) เข้าแข่งขันในรายการ ดังนี้จึงขออนุญาต นำนักเรียนในปกครองของท่าน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ในระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ตั้งแต่เวลา …….โดยมอบหมายให้ครู หมายเลขโทรศัพท์ ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน

โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดยห้องสื่อครูต้นคอม5

ขอบคุณที่มา ; ห้องสื่อครูต้นคอม5

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่