หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงาน การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงาน การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงานการ อบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

395
0
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงาน การอบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงาน การอบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงาน การอบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

ลงทะเบียนสมัครอบรมพัฒนา​ ว22/2560 รับรอง​ 15​ ชม. ว21/2560https://ebet.obec.go.th/ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ E-LEARNING กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงค์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงานการ อบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างรายงานการ อบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล​ด้านการจบการศึกษา รหัสหลักสูตร​62121 เครดิตครูฉลาด ไชยสุระ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here