ดาวน์โหลดที่นี่ รวมไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลดที่นี่ รวมไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลดที่นี่ รวมไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

1. แบบ PA3 https://docs.google.com/…/1U50HnkGnerwMM7pZ7B5A…/edit…

2. แบบสรุปคะแนน กรณี ว17+PA https://drive.google.com/…/1aTWL45bcInKQbSl2mPQ…/view…

3. แบบสรุปคะแนน กรณี ว21+PA

4. แผนการจัดการเรียนรู้ (pdf) https://drive.google.com/…/1-4nOlcxEwl5YitM142-jerP…

5. คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (mp4) ไม่เกิน 10 นาที https://drive.google.com/…/1j9SD1aX5n4cO3bgnICZG7mjfGvB…

6. คลิปการสอน (mp4) ไม่เกิน 60 นาที https://drive.google.com/…/1-I5Lf0W9libMg…

7. ผลลัพธ์ผู้เรียน ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4 ไม่เกิน 10 นาที / pdf ไม่เกิน 10 หน้า / jpg. npg.pdf ไม่เกิน 10 หน้า แต่ละหน้าจุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพ) https://drive.google.com/…/1DYrXAH43FeKuf2Xf9GhtHutmRuy…

ที่มา : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่