หน้าแรก แจกไฟล์ ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

1828
0
ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC
ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

การหาคุณภาพ เครื่องมือวัด และประเมินผล โดยพิจารณาจากค่า IOC คือการหาคุณภาพ ของเครื่องมือ โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในการตรวจสอบ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม ดังนี้

            ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์

            ให้คะแนน 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์

            ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                      

            แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร

สำหรับแนวทางสำหรับการหาคุณภาพ เครื่องมือวัด และประเมินผล แบบง่าย ก่อนนำไปใช้ วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC แนวทาง พร้อมบันทึกรายงานการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบง่าย ก่อนนำไปใช้วัดประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! คลังไฟล์ข้อสอบทุกชั้น ทุกวิชา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
บทความถัดไปดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานการสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ประกอบตัวชี้วัด ว21
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่