ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง "การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.1-3" โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.1-3” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โดยคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา กิจกรรม ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยคณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาแบบฝึกให้สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง "การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.1-3" โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอน การผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.1-3” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล” เผย ยังยึดเปิดเรียน 1 ก.พ. นี้ เตรียมให้นักเรียนเลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ
บทความถัดไป“ณัฏฐพล”เตรียม ชง ศบค.เปิดเรียนเฉพาะระดับอนุบาล-ประถมศึกษาก่อน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่