ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

ขอความกรุณาท่านศึกษานิเทศก์นำส่งข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 มายัง สวก. สพฐ.

ทางอีเมล eceobec2566@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. หนังสือนำส่ง ลงนามโดย ผอ.สพป. ถึง ลกพฐ. สแกนเป็นไฟล์ pdf)

  2. แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินฯ โดย ศน.ที่รับผิดชอบลงนามรับรอง (สแกนเป็นไฟล์ pdf)

  3. ไฟล์ excel บันทึกผลการประเมิน รวมทุกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใน สพป. อยู่ใน Sheet เดียวกัน ตั้งชื่อ ไฟล์ว่า “สพป. … เขต… ประเมินพัฒนาการ 2565”

เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ
 1. เอกสารหมายเลข 1 คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการ 2565

 2. เอกสารหมายเลข 2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 2565 

3. เอกสารหมายเลข 3 แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ 2565 

 4. ไฟล์ Excel สำหรับบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ 2565

 5. หนังสือแจ้งจัดสรรและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 4
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 5
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 6

Power Point ประกอบการชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

 1.แนวทางการดำเนินงาน

 2.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

 3.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

5.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

6.กิจกรรมการเล่นตามมุม

7.กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

8.กิจกรรมเกมการศึกษา

9.การบันทึกข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้รวมไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือน ว23/2564 ไฟล์ word รวบรวมโดย ผอ.ไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่