ดาวน์โหลด คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License โดย คุรุสภา
ดาวน์โหลด คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License โดย คุรุสภา

ดาวน์โหลด คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License โดย คุรุสภา

คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License

ดาวน์โหลด คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License โดย คุรุสภา
ดาวน์โหลด คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชั้นต้น B-License โดย คุรุสภา

สาเหตุที่คำขอไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๑. ไม่แนบภาพถ่ายบัตรประชาชน
๒. ภาพถ่ายไม่เป็นปัจจุบัน หรือเกินกว่า ๖ เดือน มีพื้นหลังไม่เป็นสีเดียวกันหรือมีลวดลาย
๓. ไม่แนบหลักฐานกิจกรรมพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองไม่ตรงกับหัวข้อ
ที่ใช้ในการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองไม่อยู่ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
หรือ ๗ ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
๔. ไม่ตอบคำถามประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๓ ข้อ
๕. ชำระค่าธรรมเนียมผิดประเภท หรือมีรายการชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับใบแจ้ง

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่