หน้าแรก แจกไฟล์ แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

1603
0
แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!
แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ ตัวอย่างเอกสารสรุปการจัด สอนแทน เอกสารงานวิชาการอีกงานหนึ่ง ที่สำคัญคือ การจัด สอนแทน ที่เป็นประโยชน์ในทางราชการมิให้การจัดการเรียนรู้เสียหาย และสะดวกสำหรับครูที่สอนแทน สามารถนำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏฺบัติงานในรอบปีการศึกษาได้

ครูผู้รับผิดชอบการจัด สอนแทนสรุปการจัด สอนแทนในแต่ละรอบปีการศึกษา โดยสรุปจากเล่มบัญชีการจัด สอนแทน แล้วให้ครูแต่ละท่านเซ็นต์รับรองการสอนแทนของตนเอง โดยสรุปทุกเดือน แล้วสรุปเป็นรายภาคเรียน สุดท้ายคือรายปีการศึกษาไฟล์ EXCEL สรุปการจัดสอนแทน เครดิต Facebookครูพุด กัญญาณัฐ ครับ

แจกไฟล์ สรุปการจัดสอนแทน นำชั่วโมงที่สอนแทนไปนับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here