ดาวน์โหลดตัวอย่าง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดตัวอย่าง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดตัวอย่าง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติข้อที่ ๒ กำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖/๐๖๓๕ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนด ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โรงเรียนควรมีการการกำหนด ชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

โดยครูอาชีพดอทคอมได้นำตัวอย่าง การกำหนด ชั่วโมงปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ให้เป็นแนวทางในการกำหนดชั่วโมงของโรงเรียน โดยตัวอย่างนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่างจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่