เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งด้านทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าวัดเดิมบางสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2425 ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับที่หน้าวัดและพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม”

สำหรับความโดดเด่นภายในวัดอยู่ตรงที่ “ธรรมาสน์” สะท้อนถึงศิลปะไทยผสมจีน แกะสลักจากไม้ขนุนโดยฝีมือของช่างชาวจีน ปัจจุบันเก็บไว้บนศาลาการเปรียญ ต่อมา คือ “หอสวดมนต์” ภายในมีการเก็บของมีค่าของวัดไว้ 3 ชิ้น ได้แก่ ฝาบาตรมุก ตาลปัตร และปิ่นโต ซึ่งรัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่วัดและทางวัดได้เก็บรักษาไว้อยู่ในสภาพดีดังเดิม

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช

ธรรมาสน์โบราณ

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
ธรรมาสน์โบราณ วัดเดิมบาง

ธรรมาสน์โบราณ ด้านหลังที่นั่งมีอักษรจารึกไว้ว่า“เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2458 (สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) สำเร็จเมื่อ พ.ศ.2466 เฮงผู้ทำ” มีความโดดเด่นตรงที่สามารถนำศิลปะไทย-จีนมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและพอดี คือ ทั้งสี่ด้านของธรรมาสน์จะมีครุฑยุคนาคและด้านล่างแกะสลักเป็นรูปนก กระรอก กระต่าย เลียนแบบบานประตูฝีมือชั้นครู ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม โดยฝีหัตถ์พระบาทพระเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยช่างศิลปะของไทย ส่วนเสาธรรมาสน์ทั้งสี่ต้นแกะสลักเป็นตัวมังกร โดยช่างศิลปะของจีน โคนเสายังมีเศียรพญานาคประดับอยู่ อีกทั้งเบื้องบนเพดานยังมีเทวดาสถิตอยู่ตามขอบ ส่วนจะมีประมาณสักกี่องค์ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะมีที่ว่างเปล่าแสดงว่าเทวดาบางอค์เหาะไปเที่ยวแล้วยังไม่กลับ

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 18
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 19

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) วางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นเรือนไทยหมู่ แต่ละหลังจัดแสดงสิ่งของ ในอดีตที่น่าสนใจ

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 20
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 21
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 22

เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต้นลำน้ำมะขามเฒ่า มาถึงวัดเดิมบาง เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระศพพระองค์เจ้าอรุพงศ์ ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงนิมนต์ให้หลวงพ่อแจ่มไปในงานพระราชพิธีดังกล่าว ท่านได้ให้พระฎีกาอิ่มไปแทน ทรงถวายสิ่งของต่างๆมาให้ ซึ่งได้จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เช่นน เรือเป็ด ปิ่นโต บาตรใบใหญ่ พัด “ อุรุพงศ์ ” มีรูปสันตดุสิตนกยูง ร.ศ.128 ขันน้ำพานทองอลูมิเนียม กระโถนอลูมิเนียม และสิ่งของอื่นๆ

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 23
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 24
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 25
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 26
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 27
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 28

มณฑปหลวงพ่อแจ่ม – หลวงพ่อแบน

“มณฑปหลวงพ่อแจ่ม – หลวงพ่อแบน” ภายในยอดมณฑป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุนานกว่า 100 ปี ส่วน “หอระฆัง” ก่อสร้างอย่างประณีตสวยงาม ในขณะที่ “พระอุโบสถ” ได้รับการบูรณะใหม่ ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลยก์ที่งดงามเป็นอย่างมาก

ผนังรอบพระอุโบสถประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังในสภาพสมบูรณ์ โดยงานจิตรกรรมนี้ แต่เดิมสันนิษฐานว่าคงมีการเขียนทั้งด้านในและด้านนอกของอาคาร แต่ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น โดยเขียนเต็มผนังทั้งสี่ด้าน เว้นเฉพาะช่องประตูและหน้าต่าง ผนังตอนบนเขียนภาพเทพยดามานั่งชุมนุมกัน และภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัย ส่วนผนังตอนล่าง เขียนภาพพุทธประวัติ และทศชาติชาดก งดงามสมคำร่ำลืมที่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองเท่านั้น

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 29
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 30
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 31
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อำเภอเดิมบางนางบวช 32

ข้อมูลวัด

วัดเดิมบาง คงคาราม (Wat Doem Bang)
ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
พิกัด : https://goo.gl/maps/escHbnziMZ67wgdo7
เฟชบุ้ค : https://www.facebook.com/Watdoembang/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่