ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวข้อสอบและคำตอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย

ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 8
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 9

ตัวอย่างข้อสอบและคำตอบการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 10
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 11
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 12

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 13
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 14

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่