แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย ผู้ที่จะสามารถทำใบขับขี่ ซึ่ง

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่

สำหรับผู้ที่เพิ่งทำครั้งแรกมีขั้นตอนดังนี้

แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย
 1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์
  สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำใบขับขี่ หลังจากนั้นให้คุณบันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่ง
 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
  -บัตรประชาชนฉบับจริง
  -ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  -ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  -ทดสอบสายตาทางลึก
  -ทดสอบสายตาทางกว้าง
  -ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

  4. อบรม

  • การอบรมเพื่อทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้
  • ระยะเวลาในการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.)

  5. สอบข้อเขียน

  • สอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
  • ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ จะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วันหลังอบรม

  6. สอบปฏิบัติ ทดสอบขับรถ

  การสอบปฏิบัติจะต้องนัดหมายในวันอื่น ซึ่งขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ มีด้วยกัน 3 ท่าดังนี้

  • ท่าเดินหน้าและถอยหลัง
  • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
  • ท่าขับรถถอยเข้าซอง

  7. ชำระเงิน / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

  • ค่าทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
  • ค่าคำขอ 5 บาท

  บทความนี้จะทำให้การสอบใบขับขี่จะชิวๆ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป รวมแนวข้อสอบสำหรับการสอบใบขับขี่ แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2565 ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2565 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565 พร้อมเฉลย เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2565 50ข้อ มาฝากจ้า เฉลยข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ เอามาให้เตรียมตัวก่อน พร้อมเฉลย ถ้าทำได้ก็ผ่านฉลุย เพราะแอบบอกเลยว่า ออกแทบจะเหมือนตามนี้เป๊ะๆ มาดูกันเลย

  บ้ายจราจรประเภทต่าง ๆ (มีออกสอบ)

  แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย
  แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

  แจกแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

  1) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.ห้ามหยุดรถ ข.ห้ามเข้า
  ค.ห้ามผ่าน ง.ห้ามจอดรถ

  2) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.ห้ามแซงซ้าย ก.ห้ามแซงขวา
  ค.ให้รถทางขวาไปก่อน ง.ให้รถสวนมาก่อน

  3) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.ห้ามเข้า
  ข.ห้ามจอด
  ค.ห้ามผ่าน ง.ห้ามตรงไป

  4) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.ให้รถสูงเกินกำหนดผ่านได้ ข.ห้ามรถสูงเกินกำหนด
  ค.ห้ามรถน้ำหนักเกินกำหนด ง.ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

  5) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก. ห้ามหยุดรถ
  ข.ห้ามรถผ่าน
  ค.ห้ามรถเข้า ง.ห้ามจอด

  6) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.ทางข้ามข้างหน้า ข. เขตปลอดภัย
  ค.ข้างหน้าโรงเรียน ระวังเด็ก ง.ผิดทุกข้อ

  7) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?


  ก.เขตห้ามแซง ข.เตือนรถกระโดด
  ค.ทางร่วน ง. ถนนข้างหน้าทางขรุขระ

  8) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?

  ก.ทางสี่แยก ข. ทางเอกมาบรรจบกัน
  ค ทางเอกตัดกัน ง.ทางฉุกเฉิน

  9) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?

  ก.ทางแยกออกซ้ายขวา ข. ทางบังคับเลี้ยว
  ค.ทางแยกตัดกันเป็นตัววาย ง.ทางเอกตัดกันเป็นตัววาย

  10) ภาพป้ายจราจรนี้หมายความว่า?

  ก. ระวังข้างหน้าสะพานแคบ ข.ระวัง มีกล้องตรวจจับ
  ค.ระวัง ข้างหน้าโรงเรียน ง.การจราจรหนาแน่น

  11) ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน?

  ก. 7 วัน ข.10 วัน
  ค. 15 วัน ง. 30 วัน

  12) ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร?
  ก.จำคุกไม่เกิน 1 ปี ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  ค.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ง.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  13) ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี?
  ก.1 ปี ข. 2 ปี
  ค. 3 ปี ง. 4 ปี

  14) การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?
  ก. 15 วัน ข. 20 วัน
  ค. 30 วัน ง. 45 วัน

  15 ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร?
  ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท ข.จำคุกไม่เกินสามเดือน
  ค.ปรับไม่เกินสองพันบาท ง.จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  16) การจอดรถ ต้องจอดขนาดชิดขอบทางด้านซ้าย หรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินเท่าไหร่?
  ก. ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ข. ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  ค. ไม่เกิน 35 เซนติเมตร ง. ไม่เกิน 55 เซนติเมตร

  17 ใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลมีอายุกี่ปี?
  ก. 2 ปี ข. 3 ปี
  ค. 5 ปี ง. ตลอดชีพ

  18) เมื่อรถยางแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. ดึงเบรคมือทันทีเพื่อให้รถชะลอความเร็ว
  ข. เหยียบเบรคทันที เพื่อให้รถหยุด
  ค.สงบสติแล้วดับเครื่องยนต์
  ง. สงบสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็ว และไม่ควรเหยียบเบรคกะทันกัน

  19) ใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้หรือไม่?
  ก.ต่อล่วงหน้าไม่ได้ ต้องรอหมดอายุก่อน
  ข. ต่อล่วงหน้าได้ 1 ปี ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
  ค.ต่อส่วงหน้าได้ 8 เดือน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
  ง. ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

  20) การตรวจลมยางรถยนต์ ควรตรวจเมื่อใด?
  ก.ตรวจได้ทุกเวลา
  ข.เมื่อยางรถยนต์ยังร้อน
  ค.เมื่อยางรถยนต์ยังเย็นอยู่
  ง.เมื่อยางรถยนต์มีปัญหา

  21) ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับแดง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด?

  ก.ห้ามหยุด ห้ามจอด

  ข.หยุดจอดรับส่งผู้โดยสารได้ชั่วขณะ
  ค. ห้ามจอดแช่
  ง.จอดได้ถ้าสนิทกับจราจร

  22) ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับแดง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด?

  ก. ห้ามหยุด ห้ามจอด
  ข. ห้ามจอดแช่
  ค. หยุดจอดรับส่งผู้โดยสารได้ชั่วขณะ
  ง.จอดได้ถ้าสนิทกับจราจร

  23) จากภาพ รถคันใดมีสิทธิใช้ทางก่อน?

  ก. รถคันสีแดง เพราะมาถึงก่อน แต่เมื่อใดมาถึงพร้อมกันต้องยอมให้รถด้านซ้ายของตนเองไปก่อน

  ข.รถคันสีเหลือง เพราะอยู่ทางซ้ายต้องได้ไปก่อน
  ค.รถคันสีเหลือง แต่เมื่อใดมาถึงพร้อมกันต้องยอมให้รถด้านซ้ายของตนเองไปก่อน
  ง.รถคนสีแดง เพราะต้องให้คันทางวามือไปก่อนเสมอ

  24) จากภาพ คันใดจอดรถได้ถูกต้องที่สุด?

  ก. รถคนสีเหลือง เพราะจอดห่างทางร่วมแยกและจอดห่างฟุตบาท 25 เซนติเมตร
  ข.รถคันสีแดง เพราะจอดห่างจากฟุตบาท 25 เซนติเมตร
  ค. รถคนสีดำ เพราะจอดห่างจากทางร่วมทางแยกอย่างน้อย 10 เมตร
  ง.ไม่มีรถคันใดจอดถูก

  25) จากภาพ ผู้ขับขี่รถสีแดง ต้องการขับตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  ก.รถสีแดงต้องหยุดรถ และรอให้รถคันค้านด้านซ้ายของตน (สีเหลือง) ไปก่อน จึงขับตรงไปได้
  ข. รถสีแดงต้องหยุดรถ และรอให้รถคันค้านด้านขวาของตน (สีดำ) ไปก่อน จึงขับตรงไปได้
  ค.รถสีแดงไม่ต้องหยุดรถ เพราะมีสิทธิไปก่อน
  ง.รถสีแดงต้องหยุดรถและรอให้รถคันสีขาวไปก่อน จึงขับตรงไปได้

  26) เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?
  ก. 7 วัน ข. 14 วัน
  ค.30 วัน ง. 60 วัน

  27) เจ้าของรถ ไม่เสียภาษีประจำปี ภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด?
  ก. ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  ข. ร้อยละ 1 ต่อปี
  ค.ร้อยละ 10 ต่อเดือน ง.ร้อยละ 20 ต่อปี

  28) จดทะเบียน เสียภาษีรถต้องยื่นคำขอที่ใด?
  ก. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
  ข. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา
  ค. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
  ง. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้น ๆ

  29) แจ้งใบขับขี่หาย หรือชำรุดภายในกี่วัน?
  ก. 7 วัน ข. 15 วัน
  ค.30 วัน ง. 60 วัน

  30) ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์ หมายความว่า?
  ก. รถสารารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
  ข. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ค. รถจักรยานยนต์สารารณะ รถบริการ และรถจักรยานยนต์
  ง. รถสารารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

  ขอบคุณที่มา :: เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร (safedrivedlt.com) | Facebook ชอบโปร – ShobPro

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่