หน้าแรก ข่าวทั่วไป ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

98
0
ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท
ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เผย ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก สรุป ต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วพบว่าไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ จะถือว่าละเมิดในข้อกำหนด ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯฉบับที่ 17 มีความผิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมโรค COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ทาง https://morchana.app.link/download หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ภาพข้างต้น

ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์ และข้อความ
ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท
ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่การติดตั้งแอปฯหมอชนะ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

โดยข้อกำหนดตามความในมาตรการ 9 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 17)​

ข้อ 1 การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้

-การรักษาระยะห่าง

-การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

-การล้างมือ

-การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

-การติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด ตลอดจนการยอมรับการกักกันตนตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดหากอยู่ในข่ายที่ต้องเข้ารับการกักกัน

-สนับสนุนให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับหารใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

 โดยที่ประชุมศบค.ชุดเล็กในวันนี้ มีความเห็นว่า ต่อไปนี้ใครติดเชื้อ โควิด-19 แล้วไม่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ถือว่าละเมิดกฎหมายฉบับที่ 17 ที่ผ่านมาไม่สามารถทราบไทม์ไลน์ได้ ฉะนั้นแอปฯหมอชนะจะเป็นคำตอบการระบาดระลอกนี้   

ข้อที่ 2 คือการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด

-ต้องตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ สมุทรสาคร

-ให้ตั้งจุดตรวจ หรือ สกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และ ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดติดตั้ง และ ใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”  เพราะ 5 จังหวัดนี้มีความเข้มข้นของผู้ติดเชื้อสูงมาก ถ้ายังมีการเดินทางพบปะติดต่อกัน ดังนั้นมาตรการเข้มจะต้องอยู่ใน 5 จังหวัดนี้

-บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลจำเป็น โดยแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารการรองรับความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

3.การปราบรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค   

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักข่าวไทย | PPTV HD 36 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here