เปิดให้ยื่นภาษีทุกประเภทออนไลน์ - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 63
เปิดให้ยื่นภาษีทุกประเภทออนไลน์ - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 63

เปิดให้ยื่นภาษีทุกประเภทออนไลน์ – ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 63

เปิดให้ยื่นภาษีทุกประเภทออนไลน์ - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้
เปิดให้ยื่นภาษีทุกประเภทออนไลน์ – ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 63

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นแบบภาษีทุกประเภท สามารถทำธุรกรรมภาษีและชำระภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ถือเป็นอีกหนึ่งบริการภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตยุค New Normal หากมีภาษีที่ต้องชำระ สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินเมื่อชำระภาษีอากรทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 63 ซึ่งเป็นการยกระดับ การให้บริการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home” 

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 63 และได้พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ที่มีข้อความ “เคาน์เตอร์สรรพากร/RD Counter” ไว้แล้ว รวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้ว ยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

ขอบคุณที่มา : กรมสรรพากร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่