เปิดแล้ว!! ระบบรับสมัครข้าราชการ​ ​สังกัดท้องถิ่น63​ สำหรับคนที่มีคะแนน ก.พ. จำนวน225อัตรา​
เปิดแล้ว!! ระบบรับสมัครข้าราชการ​ ​สังกัดท้องถิ่น63​ สำหรับคนที่มีคะแนน ก.พ. จำนวน225อัตรา​

เปิดแล้ว!! ระบบรับสมัครข้าราชการ​ ​สังกัดท้องถิ่น63​ สำหรับคนที่มีคะแนน ก.พ. จำนวน225อัตรา

​ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้

๑. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ในกรณีผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบได้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว จะต้องนําหลักฐานว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ยื่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะดําเนินการภายหลังวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เปิดแล้ว!! ระบบรับสมัครข้าราชการ​ ​สังกัดท้องถิ่น63​ สำหรับคนที่มีคะแนน ก.พ. จำนวน225อัตรา​
เปิดแล้ว!! ระบบรับสมัครข้าราชการ​ ​สังกัดท้องถิ่น63​ สำหรับคนที่มีคะแนน ก.พ. จำนวน225อัตรา​

สมัครที่​ https://dla.thaijobjob.com/

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง
บทความถัดไป“ณัฏฐพล” ยันเร่งสางปัญหาข้อเรียกร้อง นร. ยันตั้ง คกก.พิจารณาข้อร้องเรียนแล้ว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่