เปิดเงื่อนไข "คนละครึ่ง" เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 นี้ จำนวน 5 ล้านสิทธิ์
เปิดเงื่อนไข "คนละครึ่ง" เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 นี้ จำนวน 5 ล้านสิทธิ์

เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่ง” เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 นี้ จำนวน 5 ล้านสิทธิ์ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “ศบศ. มีการพิจารณา มาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะที่สอง ที่เสนอโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยในวันนี้ (8 ธันวาคม) จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ การอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอเงื่อนไข “คนละครึ่ง” เฟส 2 มีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียน"คนละครึ่ง" เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียน”คนละครึ่ง” เฟส 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

รายละเอียด “คนละครึ่ง” เฟส 2 “คลัง” เตรียมยื่น “ครม.”

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(1) การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

(2) เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ 8 ธันวาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่