หน้าแรก ข่าวทั่วไป เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ

เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ

เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ

1197
0
เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ
เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ

เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ รมว.​ เกษตรฯ ย้ำทุกหน่วยงานเร่งสางบัญชีเกษตรกร ห้ามซ้ำซ้อน แยกเป็นด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เตือนเกษตรกรที่ยังไม่มีทะเบียนเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค. เพื่อรักษาสิทธิ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนเช่น เกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเดียวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 กลุ่ม ส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนเช่น เกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเดียวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 กลุ่ม ส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า เมื่อรวบรวมทะเบียนเกษตรกรที่ครอบคลุมและกลั่นกรองไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมอบเป็นเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะมีบัญชี ธ.ก.ส.ทุกราย

“ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่งมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม” นายเฉลิมชัย กล่าว

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อที่ : เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 28 เมษายน 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here