อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน สำหรับคนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ
อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน สำหรับคนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ

อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน สำหรับคนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และเราไม่ทิ้งกัน เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงิน เยียวยาเกษตรกร 6.77 ล้านราย

อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน สำหรับคนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ
อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน สำหรับคนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ 2

 ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่

          1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

          2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

          3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

          4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน   

          5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

          6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 

          7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

          8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่าง ๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป

          เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้โดยตรง

          นายอนันต์ ยังระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เกษตรกรทุกรายมั่นใจได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายภายใต้โครงการดังกล่าว

ขอบคุณที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่