หน้าแรก ข่าวทั่วไป ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป...

ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo

ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo

563
0
ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo
ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo

ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo ออมสิน เผย 4 วัน อนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 110,000 รายพร้อมปรับหลักเกณฑ์ให้คนเคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินกู้อีกได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ใหม่​ (สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19) ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า ผู้มีอาชีพอิสระเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น

ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่​ 23 ม.ค.​64 เป็นต้นไป ส่วนการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระหนี้

ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo
ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo
ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo
ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อฉุกเฉิน​ สูงสุดรายละ 50,000 บ. คนเคยกู้ปี 63 ลงทะเบียนกู้รอบใหม่ได้ ดีเดย์ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป ผ่าน MyMo

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ | ธนาคารออมสิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here