ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย ‘สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ’ มีผลทันที

โดยในประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ได้ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทั่วราชอาณาจักร สรุปดังนี้

“การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ” โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุข รายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำว่า ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี

บุคคลที่ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

– ผู้เข้าข่ายที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608)

– ผูัที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

– กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

นอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ยังผ่อนคลายให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วประเทศ

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดได้ ภายใต้กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่กำหนดฯ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คำแนะนำของทางราชการ

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที 5
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที 6
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที 7
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที 8

ประกาศต้นฉบับ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/E/146/T_0021.PDF

ขอบคุณที่มา : WorkpointTODAY 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่