ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 ตุลาคม 2563 ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการ ประเภทพนักงงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอหรือดาวโหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จํานวน ๑1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร พนักงงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่