กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

กรมการปกครอง ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน เนื่องด้วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 และอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชน สังกัดกรมการปกครอง ปฏิบับิตามเรื่อง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด

กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่