หน้าแรก ข่าวทั่วไป ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

767
0
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

การประเมิน ITA 2021 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยการประเมินในปีนี้ จะมีการประเมินที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยการประเมินจะแบ่งขั้นตอนในแต่ละช่วงดังนี้

  • เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ itas
  • เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เป็นการบันทึกข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ซึ่งในปีนี้จะมีเวลาในการดำเนินการสองเดือน
  • เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นการบันทึก IIT EIT เข้าสู่ระบบ
  • เดือนมิถุนายน 2564 ชี้แจงและยืนยันข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร OIT
  • เดือนสิงหาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here