ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

การประเมิน ITA 2021 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยการประเมินในปีนี้ จะมีการประเมินที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยการประเมินจะแบ่งขั้นตอนในแต่ละช่วงดังนี้

  • เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ itas
  • เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เป็นการบันทึกข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ซึ่งในปีนี้จะมีเวลาในการดำเนินการสองเดือน
  • เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นการบันทึก IIT EIT เข้าสู่ระบบ
  • เดือนมิถุนายน 2564 ชี้แจงและยืนยันข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร OIT
  • เดือนสิงหาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

บทความก่อนหน้านี้สอนออนไลน์อย่างไร ให้เป็น Active Learning ?
บทความถัดไปสพฐ.เปิดรับสมัครสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์รายงาน SAR เท่านั้น ไม่มีการลงพื้นที่ (Site visit)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่