เรียนออนไลน์ไม่สะดุด!! ดีอีเอส ประสานผู้ให้บริการออกแพกเกจอินเทอร์เน็ต 5GB
เรียนออนไลน์ไม่สะดุด!! ดีอีเอส ประสานผู้ให้บริการออกแพกเกจอินเทอร์เน็ต 5GB

เรียนออนไลน์ไม่สะดุด!! ดีอีเอส ประสานผู้ให้บริการออกแพกเกจอินเทอร์เน็ต 5GB

เพื่อรองรับการทำงานจากบ้านและการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงดีอีเอสจึงประสานไปยังผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ออกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานกับบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกราย รวมทั้งผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เร่งพิจารณารูปแบบและปรับอัตรค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

จากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากจะมีประชาชนจำนวนมากทำงานจากที่บ้านแล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนและนักศึกษากว่า 8 ล้านคน ต้องหยุดไปเรียน แล้วเรียนผ่านออนไลน์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต้องทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

เบื้องต้น ผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอบรับว่าจะพิจารณาร่วมกัน เพื่อออกแพ็กเกจรายเดือน 5GB (กิกะไบท์) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 4Mbps (เมกะบิตต่อวินาที) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลฯ จะนำเสนอหลักการดังกล่าวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่