ครม.เห็นชอบหลักการบรรจุ ขรก. สธ.45,242 ตำแหน่ง สู้โควิด-19
ครม.เห็นชอบหลักการบรรจุ ขรก. สธ.45,242 ตำแหน่ง สู้โควิด-19

ครม.เห็นชอบหลักการบรรจุ ขรก. สธ.45,242 ตำแหน่ง สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)นัดพิเศษได้มีการอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้างสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง โดยครม. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือ กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทำเรื่องเสนอครม.อนุมัติ อีกครั้งในวันที่ 7เม.ย.เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

ทั้งนี้จากเอกสาร ข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 รวม 31,296 คน แบ่งเป็น แพทย์ 277 คน พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน พยาบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 152 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทยา 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน นักกายภาพบำบัด 1,560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน วิศวกร (ชีวการแพทย์)19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักโภชนาการ 688 คน และโภชนากร 203 คน ส่วนอีกกลุ่มเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน.

ขอบคุณ เพจ At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่