คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตรียมส่งมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) แก่กรมราชทัณฑ์ บำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตรียมส่งมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) แก่กรมราชทัณฑ์ บำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตรียมส่งมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) แก่กรมราชทัณฑ์ บำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า สืบเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากกรมราชทัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้านนิติเวชศาสตร์จนถึงปัจจุบันได้มีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยเบื้องต้นได้ยกเลิกการจัดแสดงร่างของนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) และออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อติดตามหาญาติเพื่อเชิญมาร่วมพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากการประกาศ ฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีญาติมาแสดงตัว ประกอบกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศพนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ 2546

โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามประเพณี ณ วัดบางแพรกใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฌาปนกิจ

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่