ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด
ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด

“ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด”

ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด
ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด 4
  • เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ
  • เพิ่มตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
  • เพิ่มช่องทางแนบเอกสารการได้รับรางวัล (ตามความสมัครใจ)
  • พัฒนา DPA Version 3
  • เพิ่ม Application สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับกรรมการประเมินในระบบ DPA

พัฒนาระบบ DPA Version 3

  • เพิ่มระบบประเมินคำขอเพื่อรองรับโครงสร้างของ สกร. และ สคบศ.
  • พัฒนา function ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้นฅ
  • สร้างระบบงานย่อย กำกับติดตาม เพื่อติดตามการดำเนินการของส่วนราชการ
ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด 5
ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด 6

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า “การปรับปรุงระบบการประเมินในครั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว #ยืนยัน และให้ความมั่นใจกับข้าราชการครูฯ ว่า #กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าใช้เกณฑ์PA ในการประเมินวิทยฐานะฯ ต่อไป และขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินฯ และปรับระบบ DPA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการทั้ง 6 ประเด็น ดังกล่าว และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป”

รายละเอียดและข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัดเจน ‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้า ใช้เกณฑ์ PA ‘ประเมินครู’ เริ่ม ปี 2567

https://www.komchadluek.net/news/education/564310

ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด https://www.dailynews.co.th/news/2943844/

ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับเกณฑ์ PA เพิ่มทางเลือกครูประเมินวิทยฐานะตามความถนัด https://www.matichon.co.th/education/news_4305017

ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ยืนยันใช้เกณฑ์ PA ต่อไป

http://www.focusnews.in.th/25799

“ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด”

https://www.facebook.com/579604757290758/posts/851693940081837

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่