กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ
กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ 4
กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ 5
กรมการจัดหางาน ผุดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Government Co Payment) 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ 6

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. ช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ได้มีงานทำ
 2. ช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 3. โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
   

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทางด้านนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้

ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 ยังว่างงาน จำนวน 4 กลุ่ม
1.ระดับปริญญาตรี
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 )

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. การลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบTranscript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน 

2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ 
ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

3. การ Matching งาน 
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง

4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง 
หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาใหม่ คนหางาน นายจ้างและสถานประกอบการ ที่กำลังมองหา”งานและคน” สามารถเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร Hall EH 98-99 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ลิงค์การลงทะเบียนสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

คู่มือการใช้งาน

 1. สัญญาจ้างสำหรับการจ้างงาน
 2. คู่มือใช้งานทั่วไป
 3. คู่มือสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
 4. คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ


ผู้จบการศึกษาใหม่และผู้ประกอบการสามารถ ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ  

แนวปฏิบัติที่ควรทราบ

ผู้จบการศึกษาใหม่

 • ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุตำแหน่งงานที่สมัคร อัตราเงินเดือน และสถานที่ที่ต้องการทำงาน
 • รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
 • ตอบรับการจ้างงาน
 • กดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงานด้วย
 • รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
 • กดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการ เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • ตกลงจ้างงาน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว
  *(หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบ)

ผู้ประกอบการ

 • ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลผู้ประกอบการ ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการจ้าง
 • คัดกรองผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Matching)
 • ระบบจะคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้
 • หาคนที่ใช่ เลือกคนที่ชอบ
 • เลือกผู้จบการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมกับงานที่ระบบคัดกรองมาให้
 • แจ้งยืนยันการจ้างงานไปยังผู้จบการศึกษาใหม่
 • กดปุ่มตกลงจ้าง เพื่อแจ้งยืนยันการจ้างงานไปยังผู้จบการศึกษาใหม่
 • จัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • กดปุ่มจัดทำบัญทึกข้อตกลง หลังจากผู้จบการศึกษาใหม่มีการตอบรับการจ้างงาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
 • กดปุ่มลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • ส่งบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ลงนามทั้ง 2 ฝั่งแล้ว ให้กรมการจัดหางานอนุมัติ
 • ตกลงจ้างงาน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

บทความก่อนหน้านี้“คุณหญิงกัลยา”ย้ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่จับผิด ดึง ม.ราชภัฏในพื้นที่ ช่วยอบรมครู
บทความถัดไปดาวน์โหลด ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่