กกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
กกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

กกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ประชุม กกต.พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงาน กกต. เป็นผู้เสนอ โดย กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

กกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
กกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ส่วนวันเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะมีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นการเลือกตั้งภายใน 56 วัน ตามกรอบที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งตามอำนาจของ กกต.

ทั้งนี้สามารถประกาศจะเลื่อน หรือขยายได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่