ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้จัดทำปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบก่อนการยืนยันรับทราบการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และระบบจัดเก็บ
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B OBEC) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565)

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 4

ระยะที่ 2.1 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) (ช่วงเดือน ตุลาคม)

ระยะที่ 2.2 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565)

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565

ระยะที่ 3 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2565 (ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2566)

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 5

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี!! ปกแบบฝึกหัด ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียนรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “OKRs เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่