สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. เดินหน้าจัดทํา แนวทางดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564
สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. เดินหน้าจัดทํา แนวทางดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564

สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. เดินหน้าจัดทํา แนวทางดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางกาs ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ภูธรจันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมและ มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก ป.ป.ช. ประกอบ ด้วยนางสาวประสพสุข ทรงผาสุก ผู้อํานวยสํานัก นโยบายและยุทธศาสตร์, นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อํานวย สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมจัดทําแนวทางการดําเนิน โครงการด้วย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการใน ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนสุจริต โครงการสํานักงานเขตสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากทั่วประเทศ จํานวน 35 คน

สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. เดินหน้าจัดทํา แนวทางดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564
สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. เดินหน้าจัดทํา แนวทางดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปี2564

ขอบคุณที่มาและติดตามได้ที่Facebook : โครงการโรงเรียนสุจริต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่