โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024
โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024

โรงเรียนปลาดาว เข้ารอบ 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovation โรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024

โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024
โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024

โรงเรียนไทยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ได้ติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 รางวัล World’s Best School Prizes 2024 ทั้ง 5 ประเภท ก่อตั้งโดย T4 Education ร่วมกับ Accenture, American Express, และ Lemann Foundation ซึ่งเป็นรางวัลทางการศึกษาที่มีเกียรติสูงสุดในโลก โรงเรียนที่ชนะในปีนี้จะได้รับเงินรางวัล $50,000 ดอลลาร์

โรงเรียนปลาดาว จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนและชุมชนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ด้วย “หลักสูตรนวัตกรรม 3R” และโปรแกรม Makerspace เป็น 1 ใน 10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเภทนวัตกรรม สำหรับการแข่งขันรางวัลโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก World’s Best School Prizes 2024 สาขานวัตกรรม

World’s Best School Prizes 2024 ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ ความร่วมมือกับชุมชน, การดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม, นวัตกรรม, การเอาชนะอุปสรรค และการสนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดี ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังการระบาดของ COVID ในปี 2022 เพื่อให้เวทีแก่โรงเรียนที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละโรงเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงการศึกษาจากทุกมุมโลก

โรงเรียนที่ชนะรางวัลทั้ง 5 สาขาจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่เข้มงวดและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ โรงเรียนที่เข้ารอบทั้งหมด 50 แห่งจากทั้ง 5 สาขาจะเข้าร่วมการโหวตสาธารณะ ซึ่งเปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตจากสาธารณะมากที่สุดจะได้รับรางวัล Community Choice Award และเป็นสมาชิกของโปรแกรม Best School to Work ของ T4 Education เพื่อช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของครูและแก้ปัญหาวิกฤตการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพและการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของครู

Vikas Pota ผู้ก่อตั้ง T4 Education และ World’s Best School Prizes 2024 กล่าวว่า: “หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของการศึกษาทั่วโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในการเรียนรู้ที่เลวร้ายลงจาก COVID การขาดแคลนทุนอย่างเรื้อรัง และวิกฤตการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพและการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของครู เพิ่มมากขึ้น เราจะล้มเหลวในการส่งต่อการศึกษาที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป “โรงเรียนไทยชั้นนำอย่างโรงเรียนปลาดาว ซึ่งได้สร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถสร้างขึ้นในชีวิตของหลายคน โรงเรียนทั่วโลกสามารถเรียนรู้จากวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา และถึงเวลาที่รัฐบาลควรทำเช่นนั้นเช่นกัน”

เกี่ยวกับโรงเรียนปลาดาว

โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024
โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024

โรงเรียนปลาดาว เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย กำลังเป็นที่นิยมในการจัดการศึกษาใหม่สำหรับโรงเรียนชายขอบที่อยู่ห่างไกล “หลักสูตรนวัตกรรม 3R”, โปรแกรม Makerspace, วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน PBL และการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วยทักษะสำคัญในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับนักเรียน 234 คน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิธีการสอนที่ก้าวหน้าเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับแรงบันดาลใจ

หัวใจหลักของนวัตกรรมโรงเรียนปลาดาวคือ “หลักสูตรนวัตกรรม 3R” ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นเรื่องง่าย และบูรณาการใช้กับ Thaiglish เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมกับโปรแกรม Makerspace ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา โดยกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ STEAM

โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024
โรงเรียนชั้นนำของไทยติด 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 World’s Best School Prizes 2024

ผลลัพธ์ของโปรแกรมอย่าง Makerspace ได้รับการยกย่องจากรัฐบาล และมีเรื่องราวความสำเร็จ เช่น นักเรียนคนหนึ่งได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศจากวัสดุท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ STEM ในทางปฏิบัติ โครงการเช่นนี้เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับความรู้ดั้งเดิม เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต กับมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้นำของโรงเรียนยึดมั่นในกรอบการทำงาน UPRISE – การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ การแก้ปัญหา โลกแห่งความเป็นจริง มีผลกระทบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ – เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการสอนมีความหมายและมีคุณค่า ส่งผลกระทบจริง ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกิดผลกระทบทางการศึกษาและได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2021

หากได้รับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกสาขานวัตกรรม โรงเรียนปลาดาวมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีแผนจะขยาย Starfish Learning Hub เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่ยั่งยืน ยืนหยัดบทบาทของตนในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

ร่วมส่งแรงใจและโหวตให้โรงเรียนปลาดาว ได้ที่  Link : https://bit.ly/4bZ8Jez 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียนปลาดาว https://www.facebook.com/StarfishSchool

ภาพบรรยากาศ การเฉลิมฉลองความสำเร็จในวันประกาศผล 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับ รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovation

ภาพบรรยากาศ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปลาดาว ที่ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovation

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ฝากถึงคนไทยทั้งประเทศ !! ขอส่งกำลังใจและร่วมโหวต ให้กับ โรงเรียนปลาดาวที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าชิงรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovation

Link (Thai)

Link (Eng)

Facebook โรงเรียนปลาดาว https://www.facebook.com/StarfishSchool/ 

Facebook Starfish Labz https://www.facebook.com/starfishlabz/?locale=th_TH 

Website Starfish Education 

https://www.starfishedu.org

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่