สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบ สภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรม สภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม สภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” ข้อที่ ๓ การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน โดยมีกรอบแนวคิด ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบ สภานักเรียนระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคู่มือการแข่งขัน โรงเรียน ต้นแบบ สภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดปฏิทินการแข่งขัน และส่งรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศ พร้อมเอกสารตันฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. Download คู่มือการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบส ภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ Studentact.net ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ศึกษาคู่มือ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาโดยละเอียด

สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 3
สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 4

ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบ สภานักเรียน

ที่มา :: สภานักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (studentact.net)

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566
บทความถัดไปแจกฟรี ไฟล์รูปภาพสำหรับระบายสี 9439 รูป ดาวน์โหลดฟรี !!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่