หน้าแรก ข่าวการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 - 29 ม.ค.64

950
0
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 - 29 ม.ค.64

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 - 29 ม.ค.64
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (เครื่องใดเครื่องหนึ่ง) ดังนี้ Clarinet Trumpet หรือ CornetFrench Horn หรือ Mellophone Trombone Euphonium หรือ BaritoneTuba หรือ Sousaphone Percussion

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นชาย สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546-2549)

2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

3.เป็นโสดไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)

5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย

6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา

7.เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

10.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ

11.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู

12.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ

13.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ

14.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร

1.สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://rtafband.thaijobjob.com ระบบจะทำการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในวันที่ 25 – 29 ม.ค.64 ในเวลาราชการ (ผ่านทางระบบโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ Id line : @rtafsm

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
บทความถัดไปกรมอนามัย เปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์ ชุดความรู้สุขภาพ 10 หลักสูตร เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here