โปรแกรมคำนวนเงินคงเหลือ 30% ของ ก.ค.ศ.
โปรแกรมคำนวนเงินคงเหลือ 30% ของ ก.ค.ศ.

โปรแกรมคำนวนเงินคงเหลือ 30% ของ ก.ค.ศ.

วันนี้เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม นำโปรแกรม คำนวณ เงินคงเหลือ 30% ของรายรับ ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30

“แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามที่ศาลปกครองได้พิพากษาให้กระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ โดยจะต้องมีเงินคงเหลือเข้าบัญชีหลังจากหักหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ โดยเขต ..จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 จะมีผลกระทบหลายประการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องรับทราบทั้งที่เป็นผู้กู้และผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้

1. เงินเดือนเหลือเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 30% ของรายรับ ผู้ที่มีหนี้เกินจะถูกถอดหนี้ออกและมีหน้าที่ไปชำระเพิ่มเติมเอง
2. รายที่ประสงค์จะกู้เงินใหม่ทุกประเภท จะต้องให้สถาบันการเงินรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องจ่ายเงินงวดเดือนละเท่าไหร่ เพราะการเงินเขต จะนำมาคำนวณเงินเดือนคงเหลือ หากเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% การเงินเขตจะไม่เซ็นต์ยินยอมใน  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ”

โปรแกรมคำนวนเงินคงเหลือ 30% ของ ก.ค.ศ. 3

เข้าโปรแกรมคลิกที่นี่

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่