สกศ.เผยผลวิจัย พบโควิด-19 ทำคุณภาพการเรียนรู้ลดลง
สกศ.เผยผลวิจัย พบโควิด-19 ทำคุณภาพการเรียนรู้ลดลง

สกศ.เผยผลวิจัย พบโควิด-19 ทำคุณภาพการเรียนรู้ลดลง

17พ.ค.64-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำรายงานผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอประเด็นนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพื่อรับมือการจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต โดย สกศ.ได้สรุปงานวิจัยผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น

วิจัยเชิงบวก มีการปรับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีการปรับการนิเทศติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น และมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและท้องถิ่นในการช่วยสถานศึกษา

ส่วนเชิงลบ คุณภาพการเรียนรู้ลดลง นักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติน้อยลง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไม่เพียงพอ และผู้ปกครองต้องใช้เวลามากขึ้น เพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของบุตรหลาน  
           
“นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 แบ่งเป็น ระดับนโยบาย ได้แก่ กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครู และผลิตครู ระดับปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนรู้ กำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการวัดประเมินผล จัดให้มีศูนย์สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการสอน มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน และมีมาตรการดูแลความปลอดภัย”เลขาฯ สกศ.กล่าว

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:23 น.

บทความก่อนหน้านี้เปิดใช้งานแล้ว ครูพร้อม.com “ตรีนุช”ย้ำไม่บังคับ-ไม่ต้องทำรายงาน
บทความถัดไป‘ศธ.’ หารือ’ดีอีเอส’เรียนออนไลน์ให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เดินสายไฟเบอร์ครบทุกโรงเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่