โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66
โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66

โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66

โลตัส เดินหน้าโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพจากโลตัสในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อรับการสนับสนุนวัตถุดิบ

สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเยาวชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลตัสด้าน Health & Well-being ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน และเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถโหวตโรงเรียนในชุมชนที่ต้องการให้โลตัสช่วยเหลือได้ที่สาขาของโลตัสทั่วประเทศ

โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66
โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66 3
โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6

· สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน https://bit.ly/FoodDonation23 ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66

· เปิดรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 720 คน) สังกัดใดก็ได้ เฉพาะโรงเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ในปีการศึกษา 2564 และ 2565

· วิธีการสมัคร ต้องใส่ข้อมูลโรงเรียนพร้อมแนบรูปภาพ และระบุความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนอาหารให้กับเด็กนักเรียน

· นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเมนูอาหารที่อยากให้เด็กนักเรียนได้ทาน โดยแนบรูปภาพหรือลิงก์คลิป TikTok ที่ใส่ hashtag #อาหารดีพี่ให้น้องปี6 #โลตัส เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

· โลตัส จะคัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน และเรื่องราวเมนูที่อยากทำให้นักเรียน และนำเสนอโรงเรียนที่น่าสนใจโดยติดบอร์ดในสาขาโลตัสในจังหวัดนั้นๆ โดยที่ลูกค้าและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโหวตโรงเรียนที่เหมาะสมแก่การได้รับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

· ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 มิ.ย.66 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Lotus’s – โลตัส

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่