หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

14397
0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

สทศ.เชิญคุณครูผู้มีประสบการณ์คุมสอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รับค่าตอบแทนเพิ่ม 20-30% สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เชิญชวนคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง หัวหน้าสนามสอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกร ด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ โดยหลักสูตรที่ให้เรียนทั้งหมดเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้ว เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 20-30%

โดยในการเข้าร่วมโครงการในครั้ง มี จำนวนหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ 3 หลักสูตรดังนี้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้ 3

1. หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เข้าสู่บทเรียน

2. หลักสูตรกรรมการกลาง

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เข้าสู่บทเรียน

3. หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เข้าสู่บทเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการทดสอบ จาก สทศ. โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1. ศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ ครบตามเวลาที่กำหนดและผ่านการประเมินผลจากการทดสอบ ในตำแหน่งที่เลือกศึกษา ด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 1)
2. ผ่านการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ที่ สทศ. กำหนด (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 2) 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สทศ. รับเกียรติบัตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

ที่มา : สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ by Kru Aon

บทความก่อนหน้านี้อนุชาถก วางแผนแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ ห่วงครูที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
บทความถัดไปคุรุสภาเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพ ทางการศึกษา ส่งผลงานได้ถึง31 มกราคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่