แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง ไม่มีกำหนด
แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง ไม่มีกำหนด

แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง ไม่มีกำหนด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในพื้นที่บางแห่ง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัดในเขตปริมณฑล ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระดับจังหวัดหลายจังหวัด จึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการประกาศให้โรงเรียน หยุดการเรียนและให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าสังเกตอาการ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๔ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้ง กําหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่
ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่
บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่