หน้าแรก ข่าวการศึกษา กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช็ครายการขอเบิกที่นี่!!

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช็ครายการขอเบิกที่นี่!!

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

580
0
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช็ครายการขอเบิกที่นี่!!
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช็ครายการขอเบิกที่นี่!!

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช็ครายการขอเบิกที่นี่!!

กรมบัญชีกลางแจ้งหนังสือเวียน ว่า โควิด-19 หากข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวติดหรือเสี่ยงต่อการติด ก็ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามด้านล่างนี้นะครับ

-ค่าตรวจหาเชื้อ
-ค่าอุปกรณ์ป้องกัน
-ค่าห้องเพื่อควบคุม หรือการรักษา
-ค่าผ่าตัดและคัดกรองก่อนผ่าตัด

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อ สมเด็จพระพันปี ราชินีศรีแผ่นดิน ผ่านเกณฑ์ 80% ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียน​สระบุรี​วิทยาคม​
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กิจกรรม “วันภาษาไทย” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ผ่านเกณฑ์ ๘๐ % รับใบประกาศทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here