หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

1062
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04011/ว661 เรื่อง แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทําให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นที่ ที่มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, Online On-Hand และ On-Demand นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน ในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (Learning in the New Normal) ความแจ้งแล้วนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนด แนวทางลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทาง ลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 5
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 6
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 7

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมรับชมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทำแบบประเมิน รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ การจัดสอบออนไลน์ด้วย Socrative ผ่านเกณฑ์ ดาวน์โหลดใบประกาศได้ทันที โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่