หน้าแรก ข่าวการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

378
0
แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษา ก็เลื่อนเปิดเทอมไปวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เช่นเดียวกัน มีการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และทางไกล พร้อมทั้งประสานผู้ผลิตเพื่อส่งนมโรงเรียน ในช่วงก่อนเปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งอาหารกลางวัน และการใช้แอพ Khunlook เพื่อช่วยติดตามพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here