หน้าแรก ข่าวการศึกษา เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้

1063
0
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มี รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นประธานเสนอ โดยรองนายกฯให้ปรับระยะเวลาการบังคับใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จากเดิมกำหนดไว้ 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2565 และ ปี 2566-2570 เป็นให้เริ่มตั้งแต่ปี 2563-2564 และ ปี 2565-2569 โดยช่วง 2 กำหนดเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอรมว.ศึกษาธิการ จากนั้นส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ที่เด็กปฐมวัยจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ เด็กพิการ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การบริหารจัดการ การสร้างกลไก ประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยังได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการอีก 5 คณะ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านปฐมวัย คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะอนุกรรมการการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ จากนั้นจะส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

ขอบคุณที่มาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บทความก่อนหน้านี้สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 63
บทความถัดไปหมอโพสต์ โอกาสเด็กแพร่โควิด-19 มีน้อย ยังไม่เจอการระบาดหนักๆ ในรร. ให้เด็กได้กลับไปเรียนตามปกติได้แล้วครับ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่